Søg på Klog Kost

Tilsyneladende er hverken mørk chokolade eller mælkechokolade med til at øge risikoen for hjerteproblemer.Tilsyneladende er hverken mørk chokolade eller mælkechokolade med til at øge risikoen for hjerteproblemer.

Chokolade beskytter mod hjerteproblemer

Jubii, du kan roligt spise chokolade - også mælkechokolade - uden at risikere hjertesygdomme eller slagtilfælde.

 

Det er den dejlige konklusion på en stor engelsk undersøgelse, der tilmed tyder på at selv 100 gram dagligt ikke er skadeligt, men måske ligefrem forhindrer hjerteanfald og tidlig død.

Resultaterne bygger blandt andet på en undersøgelse af 21.000 voksne i Norfolk, som forskerne har fulgt i gennemsnitligt 12 år og som har besvaret spørgeskemaer om deres livsstil og spisevaner.

Forskerne gennemførte også en systematisk gennemgang af de tilgængelige internationale offentliggjorte undersøgelser af sammenhængen mellem chokolade og hjertekar-sygdomme.

Blandt deltagerne i Norfolk (9214 mænd og 11 737 kvinder) fik 3.013 (14%) et dødeligt eller ikke dødeligt hjerteanfald, hjertesygdom eller slagtilfælde.

Kun 20 procent af deltagere spiste aldrig nogen chokolade, mens de 80 procent spiste mellem 7  og 100 gram dagligt.

Deltagernes besvarelser viste at et højt forbrug af chokolade faktisk var forbundet med flere positive kropssignaler: Lavere BMI, mindre talje, lavere systolisk blodtryk, mindre inflammation, færre tegn på diabetes og mere regelmæssig fysisk aktivitet - altsammen noget, der gavner hjertekar-systemet og reducerer risikoen for sygdom generelt.

Et højt forbrug af chokolade var også forbundet med et højere energiindtag og en kost, der indeholdt mere fedt og kulhydrater og mindre protein og alkohol.

Hjerte-kar | 22. mar 2021

Så meget øger stegt mad risikoen for hjertekar-sygdom

De færreste danskere spiser et aftensmåltid, hvor intet af maden er stegt, men udover at…

Sammenligningen af besvarelserne og risikoen for hjertekar-problemer viste, at i forhold til deltagerne, der ikke spiste chokolade, havde deltagerne som spiste meget chokolade en 11 procent lavere risiko for hjertekar-sygdomme og en 25 procent lavere risiko for hjertekar-relateret død.

Det var også forbundet med en 9 procent lavere risiko for indlæggelse eller død som følge af koronar hjertesygdom, efter at have taget højde for andre kostfaktorer.

Og blandt de 16.000 mennesker, hvis inflammations-niveau var blevet målt, syntes dem, der spiste mest chokolade, at have en 18 procent lavere risiko for hjerteanfald end personer, der spiste mindst.

Meget chokolade var ligeledes forbundet med en 23 procent lavere risiko for slagtilfælde.

Ikke bare mørk choklade

Resultaterne af Norfolk-deltagerne blev understreget af den systematiske gennemgang af ni tidligere undersøgelser, hvoraf fem studier sammenlignede sammenhængen mellem chokoladeforbrug og risikoen for hjertesygdomme og slagtilfælde. De fandt en markant lavere risiko for begge ved regelmæssig forbrug af chokolade.

Regelmæssigt forbrug af chokolade blev forbundet med en 25 procent lavere risiko for alle typer hjertekar-sygdom og en 45 procent lavere risiko for relaterede dødsfald.

Men som forskerne selv pointerer, så kan mange af resultaterne måske forklares med, at mennesker med risiko for hjertekar-problemer holder sig fra chokolade og at spørgeskemaer kan indebære en risiko for at man ubevidst 'glemmer' eller undervurderer hvor meget usundt man har spist.

Ikke desto mindre tilføjer de: "Samlet set tyder det på, at et højt forbrug af chokolade er forbundet med en lavere risiko for hjertekar-problemer."

Og de påpeger, at eftersom mælkechokolade, der anses for at være mindre sundt end mørk chokolade, var det mest almindelige blandt Norfolk-deltagerne, så tyder det på, at typen af chokolade ikke er afgørende.

"Dette kan indikere, at det ikke blot er flavonoider (som der er særligt mange af i mørk chokolade, red.), men at også andre forbindelser i for eksempel mælk - som kalcium og fedtsyrer - kan forklare sammenhængen," siger de.

"Der synes ikke at være noget bevis for at sige, at man bør undgå chokolade for at reducere risikoen for hjertekar-problemer," lyder deres konklusion i tidsskriftet Heart.

 

Tags: chokolade, flavanoider, kakao