Søg på Klog Kost

Rødvinsstof kan forlænge morfins virkning

Resveratrol, der findes i både rødvin og chokolade kan forlænge effekten af morfin før man bliver ufølsom overfro smertelindringen.
 

Et stof i rødvin og chokolade - resveratrol - viser sig i nye forsøg at kunne forhindre at smertepatienter udvikler ufølsomhed over for morfin - morfin-tolerance - altså at de skal have mere og mere morfin for at opnå den samme effekt.

Resveratrol er en antioxidant, der i det sidste årti i flere undersøgelser har vist sig at have store helbredseffekter i forhold til bl.a. hjertekar-sygdomme og inflammatoriske lidelser.

Nu viser et nyt forsøg at stoffet måske også kan hindre at smertepatienter tvinges ud i et usundt morfin-misbrug.

Forskere fra Cathay General Hospital, Taipei i Taiwan, har i eksperimenter med rotter undersøgt hvordan resveratrol påvirker adfærdsmæssige smertereaktioner hos morfin-tolerante rotter.

Morfin og beslægtede opioider spiller en vigtig rolle i behandlingen af alvorlige smerter, herunder kræftsmerte og andre kroniske smertetilstande. Imidlertid betyder udviklingen af morfintolerance meget højere doser for effektivt at regulere smerterne, hvilket selvfølgelig sætter en grænse for anvendelsen af opioider.

Resveratrol er et polyfenol, der findes i mange plante-baserede fødevarer, bl.a. i vindruer skal, hvor de indgår som en del af rødvins sundhedsfremmende ingredienser.

I forsøget testede forskerne rygmarvsreaktionen hos to grupper rotter, der var blevet ufølsomme over for morfin - den ene gruppe havde fået resveratrol ud over morfin, den anden havde kun fået morfin.

Markant forbedret effekt

Resultaterne, der netop er præsenteret i tidsskriftet Anesthesia & Analgesia,  viste signifikant forøgelse af morfinens virkning hos de dyr, der havde fået resveratrol. Hos de morfin-tolerante rotter var den smertestillende respons på morfin omkring 20 procent af det normale. Hos de rotter, der oveni fik resveratrol, var responsen hele 60 procent af den normale.

Kort sagt reducerede resveratrol sammen med morfin smerterne med 60 procent, men morfin alene kun reducerede smerterne med 20 procent. Begge tal set i forhold til den reduktion morfinen normalt ville give hvis rotterne ikke var morfintolerante.

Ved at bevare de smertestillende virkninger af morfin, synes resveratrol at arbejde på to måder. Stoffet bremsede stigningen af en type af neurotransmitter (N-methyl-D-aspartat eller NMDA) receptorer, der har indflydelse på morfin-tolerance. Resveratrol blokerede også forøgelsen af betændelses-fremmende stoffer, kaldet cytokiner i rotter med morfin-tolerance.

Mere forskning er nødvendig for at afgøre, om en eller anden form for resveratrol-behandling kunne være nyttig i klinisk smertebehandling.

- Især for patienter, der har behov for langvarig morfin behandling og for morfin-tolerante patienter, der kræver bedre smertelindring, pointerer forskerne.