Søg på Klog Kost

Et enkelt glas rødvin - måske lidt mindre - om ugen gør ikke nogen forskel på børns kognitive evner - i hvert fald i syv-års alderenEt enkelt glas rødvin - måske lidt mindre - om ugen gør ikke nogen forskel på børns kognitive evner - i hvert fald i syv-års alderen.

I orden for gravide at drikke moderat

 

Moderat alkoholforbrug under graviditeten er ikke årsag til adfærdsmæssige eller kognitive problemer for syv-årige børn. Måske ligefrem tværtimod.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Obstetrics and Gynaecology, hvor forskere har undersøgt hvordan det står til med børn i syv-års alderen.

Tidligere forskning har knyttet stort alkoholforbrug under graviditeten med sundheds-og udviklingsmæssige problemer hos børn, men virkningerne af moderat alkoholforbrug er fortsat uklar.

Forskere fra University College London, har gennemgået oplysninger om 10.534 syv-årige, som er indsamlet i forbindelse fra interviews og spørgeskemaer udfyldt af forældre og lærere for at identificere sociale og følelsesmæssig adfærd (såsom hyperaktivitet, opmærksomhed eller adfærd problemer). Børnene blev også testet for kognitive præstationer i matematik, læsning og rumlige færdigheder.

Mødrenes forhold til alkohol var fordelt på fire grupper:

  • 12,7 procent drak aldrig
  • 57,1 procent drak ikke under graviditeten, men drak iøvrigt
  • 23,1 procent drak moderat under graviditeten (2 genstande om ugen)
  • 7,2 procent drak mere end moderat under graviditeten

Denne undersøgelse fokuserede på resultaterne fra børn født af mødre, der drak moderat og mødre, der slet ikke drak under graviditeten.

Færre adfærdsproblemer

Børn født af moderat drikkende gravide viste sig, at have færre adfærdsmæssige vanskeligheder sammenlignet med børn født af mødre, der ikke drak under graviditeten. Men forskellen var ikke stor nok til at være statistisk sikre, undtagen for drenge født af moderat drikkende gravide, der havde lidt færre adfærdsmæssige problemer.

Desuden havde børn født af moderat drikkende mødre også højere kognitive testresultater sammenlignet med børn født af afholdende gravide, men disse forskelle lå indenfor den statistiske usikkerhed, undtagen for læsning og rumlige færdigheder hos drenge.

Forskerne konkluderer, at børn født af moderat drikkende gravide syntes at have gunstigere udviklingsmæssige profiler i forhold til dem er født af mødre, der ikke drak overhovedet under graviditeten, men at forskellen ligger meget tæt på den statistiske usikkerhed.

"Der synes ikke at være nogen øget risiko for negative virkninger af moderat alkoholforbrug under graviditeten i forhold til den  adfærdsmæssige og kognitive udvikling hos 7-årige børn," siger professor Yvonne Kelly, meddirektør, ESRC Internationale Center for Lifecourse Studies (ICLS) ved University College London.

"Vi har brug for at forstå mere om, hvordan børns miljøer påvirker deres adfærdsmæssige og intellektuelle udvikling. Selv om vi har fulgt disse børn i de første syv år af deres liv, er yderligere forskning nødvendig for at afsløre, om eventuelle negative virkninger af et moderat alkoholforbrug i graviditeten viser sig senere i barndommen."