Søg på Klog Kost

Impulsive har en højere risiko for at udvikle madafhængighed og overvægt.

Impulsive bliver oftere madafhængige

 

De samme typer af impulsiv adfærd, der får nogle mennesker til at misbruge alkohol og andre rusmidler, kan også gøre dig afhængig af mad.

Det viser ny forskning fra University of Georgia, hvor forskere konstaterer, at mennesker med impulsive personligheder var mere tilbøjelige til at rapportere højere niveauer af madafhængighed - og det blev igen forbundet med fedme.

"Forestillingen om madafhængighed er relativ ny, og har genereret en masse interesse," siger James MacKillop, der er undersøgelsens chefforsker og lektor i psykologi.

"Mit laboratorium studerer generelt alkohol-, nikotin- og andre former for stofmisbrug, men vi mener, det er muligt at studere impulsivitet, madafhængighed og fedme ved hjælp af nogle af de samme teknikker."

Undersøgelsen benyttede to forskellige skalaer, Yale Food Addiction Scale og UPPS -P impulsiv adfærds Scale for at bestemme niveauet af madafhængighed og impulsivitet blandt 233 forsøgsdeltagere. Forskerne sammenlignede disse resultater med hver deltagers body mass index, som anvendes til at bestemme fedme.

"Vores undersøgelse viser, at impulsiv adfærd ikke nødvendigvis var forbundet med fedme, men at impulsiv adfærd kan føre til madafhængighed," siger MacKillop.

Ikke nødvendigvis overvægtige

Det vil sige, at bare fordi nogen udviser impulsiv adfærd betyder det ikke, at de bliver fede, men visse typer impulsiv adfærd er knyttet til madafhængighed, som syntes at være den drivende kraft bag et højere BMI blandt undersøgelsens deltagere.

Disse resultater er blandt de første i studiet af vanedannende spisevaner, og hvordan de bidrager til fedme.

Den moderne fødevareindustri har skabt en bred vifte af madmuligheder og fødevarer, der har et højt indhold af fedt, natrium, sukker og andre smagsstoffer - og synes at skabe behov, der minder om afhængigheden af ulovlige stoffer, mener MacKillop.

"Moderne neurovidenskab har hjulpet os til at forstå, hvordan stoffer som narkotika og alkohol skaber afhængighed i områder af hjernen, der udviklede sig til at frigive dopamin og skabe en følelse af lykke eller tilfredshed," siger han.

"Og nu er vi klar over, at visse typer af fødevarer også overtager disse hjernekredsløb og lægger fundamentet til kompulsive spisevaner, der ligner stofmisbrug."

MacKillop og ph.d.-studerende Cara Murphy og Monika Stojek håber, at deres forskning i sidste ende vil hjælpe læger og andre eksperter til at planlægge behandlinger og interventioner for fede mennesker, der har udviklet en afhængighed af mad.