Søg på Klog Kost

Spiser du fisk og dermed indtager omega-3 fedtsyrer både før og under graviditeten er der chance for at du får roligere børn.

Spis fisk og få roligere børn

 

Spiser du fisk før og under graviditeten reducerer du dit teenage-barns risiko for at udvikle symptomer som uro, angst og hyperaktivitet.

En undersøgelse fra University of Pittsburgh viser at en kost uden omega-3 fedtsyrer - som hovedsageligt findes i fede fisk - kan have forværret effekt på efterfølgende generationer og især påvirke teenagere.

Forskerne fra Pittsburgh fandt at andengenerations mangel på omega-3 fedtsyrer forårsagede forhøjede tilstande af angst og hyperaktivitet hos unge og påvirkede teenageres hukommelse og kognition.

"Vi har altid antaget, at stress i denne alder er den vigtigste miljømæssige årsag til udviklingen af disse tilstande hos visse mennesker, men denne undersøgelse tyder på, at ernæring også har stor betydning," siger Bita Moghaddam, professor i neurovidenskab og hovedforfatter til artiklen i Biological Psychiatry.

"Vi fandt, at denne mangel i kosten kan påvirke unges adfærd negativt, ikke alene pga. deres egen kost, men også fordi deres forældres kost manglede omega-3. Dette er særligt bekymrende, fordi unge er mere sårbare over for at udvikle psykiske lidelser som skizofreni og afhængighed."

Undersøgelsen er baseret på forsøg med rotter på Moghaddams laboratorium, hvor forskerholdet undersøgte hvordan en omega-3-fattig kost påvirkede "næste generation".

Forældre til mange af nutidens teenagere er født i 1960'erne og 1970'erne, hvor omega-3-fattige olier som majs- og sojaolie blev udbredt, og hvor husdyr blev sat i stald og dermed gik fra at spise græs til korn. Græs og alger indeholder omega-3 fedtsyrer i modsætning til korn og derfor har nutidens korn-fodrede kvæg færre af disse essentielle fedtsyrer.

Arvelig uro

Pittsburgh-forskerne udførte en række adfærdsmæssige test på rotterne for at studere indlæring og hukommelse, beslutningstagning, angst og hyperaktivitet hos både de voksne og unge. Selv om dyrene syntes at være ved et generelt godt fysisk helbred, viste unge rotter adfærdsmæssige mangler, der var mere udtalt hos andengenerations dyr med omega-3 mangel. Samlet set var disse rotteunger mere ængstelige og hyperaktive, samtidig med at de lærte i et langsommere tempo, og havde nedsatte evner for problemløsning.

"Vores undersøgelse viser, at selv om omega-3 mangel påvirker adfærden hos både voksne og unge, så er arten af denne påvirkning forskellig mellem aldersgrupperne," siger Moghaddam.

"Vi observerede ændringer i områder af hjernen, der er ansvarlig for beslutningstagning og vanedannelse."

Holdet antager at epigenetik er en mulig årsag til arveligheden. Dette er en proces, hvor miljømæssige begivenheder aktiverer visse gener eller proteiner og dermed ændrer vores måde at reagere. Hvis miljøfaktorerne også påvirker kønscellerne kan en aktivering af et gen nedarves til næste generation.

"Det er bemærkelsesværdigt, at en forholdsvis almindelig kostomlægning kan påvirke næste genereationer," siger Moghaddam.

"Det viser, at vores kost ikke blot påvirker os på kort sigt, men også kan påvirke vores afkom."