Søg på Klog Kost

Kava er en almindelig plante i Stillehavsområdet og har i mange år haft ry for sin beroligende virkning. Nu har en ny undersøgelse vist det samme. Foto: Forest & Kim Starr/wikimedia

Kava kan dæmpe angst hos nogle mennesker

 

Kava er en plante, der er meget almindelig i Stillehavsområdet og som ifølge en ny undersøgelse, er effektiv til at bremse angst.

Den australske undersøgelse fra University of Melbourne er offentliggjort i Journal of Clinical Psykofarmacology og viser at kava kan være et alternativ til almindelige angstdæmpende lægemidler for mennesker, der lider af såkaldt generaliseret angst.

Ifølge patienthåndbogen på sundhed.dk er generaliseret angst en almindelig tilstand, der rammer 1-2 procent af befolkning. Kvinder rammes dobbelt så ofte som mænd.

"Hvis du bekymrer dig så meget, at du har svært ved at glæde dig over noget, kan det være, du har en angstlidelse. Læger betegner denne tilstand som generaliseret angst.

Tilstanden defineres som udtalt bekymring, angst, nervøsitet og anspændthed de fleste dage i mindst 6 måneder. Det er en såkaldt "fritflydende" angst. Det vil sige en angst, som ikke er forbundet med bestemte situationer eller ting, som f.eks. edderkopper eller flyrejser (en fobi). Det er almindeligt ved denne sygdom, at man har pinagtige tanker om, at man selv eller ens pårørende skal rammes af sygdom eller ulykke. Sådanne tanker kaldes katastrofetanker," skriver Poul Videbech, dr. med., Psykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov.

Eksisterende medikamenter har en beskeden klinisk effekt og der er behov for nye effektive muligheder for patienter med angst.

Fakta om kava

Kava-plantens rødder bruges til at producere en drik med beroligende og bedøvende egenskaber. Kava bruges i hele Stillehavsområdet herunder Hawaii, Vanuatu, Melanesien og nogle dele af Mikronesien. Kava er bedøvende og bruges primært til at slappe af uden at forstyrre mental klarhed. Dets aktive ingredienser kaldes kavalactones. En systematisk Cochrane-gennemgang har konkluderet at det var sandsynligt, at det er mere effektivt end placebo til behandling kortsigtet social angst.

"Baseret på tidligere arbejde, har vi opdaget, at plantebaserede lægemidler kan være en fornuftig behandling for patienter med kronisk angst.

I denne undersøgelse har vi vist, at Kava kan være et naturligt alternativ til behandling af kronisk klinisk angst. I modsætning til andre muligheder er der mindre risiko for afhængighed og bivirkninger, siger Dr Jerome Sarris fra den psykiatriske afdeling på Universitetet i Melbourne.

Undersøgelsen fandt også, at de genetiske forskelle (polymorfier) i visse af folks neurobiologiske mekanismer kaldet GABA-transportører, kan ændre deres respons på Kava.

"Hvis vore resultater kan gentages, kan det bane vejen for simple genetiske tests for at afgøre, om kava kan hjælpe folk med angst," siger dr. Sarris.

Hver fjerdes angstsymptomer på retur

I løbet af det otte ugers studie fik 75 patienter med klinisk diagnosticeret generaliseret angst kava eller placebo samtidig med at deres angst løbende blev vurderet. Resultaterne viste en signifikant angstreduktion i Kava-gruppen i forhold til placebogruppen ved undersøgelsens afslutning.

Hos deltagere diagnosticeret med moderat til svær angst, havde Kava en endnu større evne til at reducere angst. Efter afslutningen af den kontrollerede fase var 26 procent af kava-gruppens symptomer på angst på retur i forhold til kun seks procent af placebogruppens.

Deltagere i Kava gruppen fik tabletter to gange om dagen bestående af vandopløseligt Kava (skrællede rødder) i en total dosis på 120 mg i de første tre-ugers kontrolleret fase.

I tilfælde af manglende respons blev dosis øget til det dobbelte i den anden tre-ugers kontrollerede fase. Deltagere i placebogruppen tog matchende  tabletter i samme dosis.

Resultaterne viste ingen signifikante forskelle i leverfunktionen på tværs af de to grupper, hvilket tidligere har været en bekymring i forbindelse med Kava til medicinsk brug. Derudover var der ingen betydelige bivirkninger, som kunne tilskrives Kava og ingen forskel i afhængighed mellem grupperne.

En yderligere nyt resultat af undersøgelsen, der for nylig blev offentliggjort i Phytoterapi Research, var, at Kava øgede kvinders sexlyst i forhold til dem i placebo-gruppen, hvilket menes at skyldes reduktionen af angst, snarere end at kava har en afrodisisk effekt.

Det er nødvendigt med nye undersøgelser for at bekræfte den genetiske betydning for behandlingens virkning, og eventuelle libido-forbedrende virkninger fra Kava, understreger Dr. Sarris.

Undersøgelsen blev støttet af den australske sundhedsstyrelse, National Health and Medical Research Council samt Integria Healthcare, der fremstiller MediHerb og Thompson's Kava produkter.