Søg på Klog Kost

Deprimeret ung pige.Unge, der spiser ukontrolleret, har en højere risiko for depression.

Unge grovædere udvikler meget oftere depression

Unge, der grovæder, har en mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle en depression.

 

Det viser en stor undersøgelse næsten 17.000 børn og unge, der blev fulgt mellem 1996 og 2005, og som netop er offentliggjort i tidsskriftet Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Overspisning og grovæderi synes desuden at være forbundet med misbrug af hash og andre stoffer.

Grovæderi er defineret som ukontrolleret at spise en mængde mad, der er større end de fleste mennesker ville spise i en tilsvarende periode under lignende omstændigheder.  

Læs også: Hjælp dit overvægtige og deprimerede barn

Det er forskere fra Boston Childrens Hospital, der har undersøgt sammenhængen mellem overspisning (uden tab af kontrol) og grovæderi (overspisning med tab af kontrol) med overvægt/fedme, depressive symptomer, hyppig druk, hash- og andet stofmisbrug.  

Undersøgelsen omfattede 16.882 drenge og piger, der var 9 til 15 år gammel i 1996 og deltog i "Growing Up Today Study." Overspisning og grovæderi blev vurderet gennem spørgeskemaer hver 12 til 24 måneder mellem 1996 og 2005.  

Flere kvinder spiser ukontrolleret

Grovæderi var mere udbredt blandt kvinder end mænd.

Mellem 2,3 og 3,1 procent af kvinderne og 0,3 - 1 procent af mændene var grovædere i alderen 16 - 24 år, viste undersøgelsens resultater.  

Læs også: Derfor tager kvinder mere på end mænd

"Sammenfattende fandt vi, at grovæderi, men ikke overspisning, kunne forudsige overvægt / fedme og forværring af depressive symptomer. Vi bemærkede endvidere, at enhver overspisning, kontrolleret eller ej, forudsagde hash- og andet stofmisbrug," kommenterer forfatterne.

Ukontrolleret grovæderi, men ikke kontrolleret overspisning, var forbundet med en forøget risiko for overvægt og fedme på 1,73, mens risikoen for depressive symptomer var 2,19 i forhold til unge, der spiste normalt.

Til gengæld synes hverken overspisning eller grovæderi at resultere i uhæmmet druk.   "Resultaterne fra denne undersøgelse tyder sammen med tidligere forskning på, at mangel på kontrol er en vigtig indikator for sværhedsgraden af overspisning og fremhæver at det er vigtigt at undersøge om overspisning er ukontrolleret," konkluderer forfatterne.

Læs også: Grovædere har dobbelt risiko for diabetes

"Da overspisning entydigt medfører en række negative resultater, og fordi tidligere forskning har fundet, at overspisere er modtagelige for intervention, bør læger og andet sundhedspersonale tilskyndes til at screene unge for overspisning."