Søg på Klog Kost

En almindelig ko-virus viser sig at være repræsenteret i dobbelt så meget væv fra brystkræft, som i væv uden brystkræft.En almindelig ko-virus viser sig at være repræsenteret i dobbelt så meget væv fra brystkræft, som i væv uden brystkræft.

Brystkræftvæv inficeret med ko-virus

Kvinder med brystkræft er oftere inficeret med en virus fra køer, og skyldes formentlig kød- eller mælkeprodukter.

 

Det viser DNA-test fra University of California, Berkeley, hvor forskerne for første gang har påvist en sammenhæng mellem infektion med bovin leukæmi virus (BLV) og  brystkræft hos mennesker.

Forskerne analyserede brystvæv fra 239 kvinder, der enten havde brystkræft eller ikke havde haft sygdommen og konstaterde, at 59 procent af vævet med brystkræft viste tegn på udsættelse for BLV i form af ​​viralt DNA. Derimod var kun 29 procent af vævsprøverne fra kvinder, der aldrig havde haft brystkræft, ramt af BLV.

"Det er vigtigt at bemærke, at vores resultater ikke beviser, at virusen forårsager kræft," siger undersøgelsens hovedforfatter Gertrude Buehring, der er professor i virologi på UC Berkeley School of Public Health.

"Men dette er det vigtigste første skridt. Vi skal stadig bekræfte, at infektion med virus skete før og ikke efter, at brystkræften udviklede sig, og i givet fald hvordan."

Bovin leukæmi virus inficerer kvægets blodlegemer og brystvæv. Denne retrovirus overføres nemt mellem kvæg primært gennem inficeret blod og mælk, men det medfører kun sygdom hos mindre end 5 procent af de inficerede dyr.

En undersøgelse i 2007 fra det amerikanske landbrugsministerium af store mælketanke fandt, at mejeriprodukter baseret på bestande med 500 eller flere køer blev 100 procent testet positive for BLV antistoffer. Selv i mejeriprodukter  baseret på bestande med færre end 100 køer blev 83 procent testet positive for BLV antistoffer.

Indtil for nylig har det dog været uklart om virussen kunne findes i mennesker, men en undersøgelse lavet af Buehring og offentliggjort sidste år i Emerging Infectious Diseases omgjorde en antagelse om at virus ikke kunne overføres til mennesker.

"Undersøgelser foretaget i 1970'erne har ikke kunnet påvise tegn på infektion hos mennesker med BLV," siger Buehring, der har fået undersøgelsen offentliggjort i PLoS One

"De nuværende test er mere følsomme, men det er stadig svært at ændre folks opfattelse af at BLV ikke kan overføres til mennesker. Derfor har der været ringe incitament for kvægindustrien til at indføre procedurer til at forhindre spredningen af virus. "

Den nye undersøgelse viser en 3,1 gange højere risiko for brystkræft, hvis BLV var til stede end hvis BLV var fraværende.

"Denne risiko er højere end nogen af ​​de ofte omtalte risikofaktorer for brystkræft, som fedme, alkoholforbrug og brug af hormoner," siger Buehring.

Undersøgelsen er ikke den første, der viser at vira kan forørsage kræft. Hepatitis B virus er kendt for at forårsage leverkræft, og HPV kan føre til livmoderhalskræft og anal kræft.

"Hvis BLV viser sig at være en årsag til brystkræft, kan det ændre den måde, vi i øjeblikket kontrollerer sygdommen," siger Buehring. 

"Det kan betyde at vi i højere grad fokuserer på forebyggelse af brystkræft, i stedet for at forsøge at helbrede eller kontrollere sygdommen efter at den er brudt ud."

Buehring understreger, at undersøgelsen ikke har identificeret hvordan brystvævet er blevet virusinficeret. Virussen kunne være kommet gennem indtagelse af upasteuriseret mælk eller for dårligt tilberedt kød - eller virussen kan være overført fra andre mennesker.