Søg på Klog Kost

Laks og æg er gode kilder til D-vitamin, der ser ud til at være afgørende for vores kognitive evner i alderdommen.Laks og æg er gode kilder til D-vitamin, der ser ud til at være afgørende for vores kognitive evner i alderdommen.

Mangel på D-vitamin øger risiko for Alzheimers

Mangel på D-vitamin i kroppen kan medføre en øget risiko for demens og Alzheimers.

 

Det antyder i hvert fald en amerikansk undersøgelse, hvor forskere har fulgt 382 deltagere med en gennemsnitsalder på 75 år i ti år for at vurdere sammenhængen mellem D-vitamin og kognitive evner.

D-vitamin mangel er i forvejen forbundet med lidelser så forskellige som knogleskørhed, kræft, muskelsvaghed, hjertesygdomme og astma hos børn.

Og ifølge den nye undersøgelse fra Rutgers University i New Brunswick, New Jersey og University of California-Davis viser sammenligninger mellem blodprøver af deltagernes D-vitamin indhold og årlige test af deltagernes kognitive evner, at demens og Alzheimers også kan være en følge.

Flere og flere undersøgelser er begyndt at vise, at alle dele af kroppen - inklusive hjernen - kan være påvirket af D-vitamin.

I den nye undersøgelse, der er offentliggjort i JAMA Neurology, viste blodprøver at det gennemsnitlige D-vitamin niveau var under det sunde niveau for 61,3% af deltagerne. Omkring 26,2% led af D-vitamin mangel og 35,1% havde for et utilstrækkeligt niveau.

Næsten 62% af deltagerne var kvinder, 41,4% var hvide, 29,6% spansktalende og 29,6% afro-amerikanske. 17,5% havde demens, 32,7% havde mild kognitiv svækkelse (MCI) og 49,5% var kognitivt normale.

Afro-amerikanske og latinamerikanske deltagere viste sig at have ca. 20 procent lavere D-vitamin niveauer end de hvide deltagere.

D-vitamin niveauet hos deltagere med demens var generelt lavere med et niveau under indholdet hos de afro-amerikanske og latinamerikanske deltagere.

Resultaterne viste, at deltagere, der led af decideret D-vitamin mangel havde en større nedgang i de kognitive evner og episodisk hukommelse.

På den anden side så D-vitamin ikke ud til at afspejle sig i semantisk hukommelse eller visuospatial evne.

"D-vitamin mangel var forbundet med et markant hurtigere fald i både episodisk hukommelse og motoriske evner, som kan svare til forhøjet risiko for Alzheimers sygdom," skriver forskerne, der dog ikke tør sige om tilskud med D-vitamin vil kunne påvirke risikoen for demens eller anden kognitiv tilbagegang.