Søg på Klog Kost

Gluten kan forværre autistiske symptomer

Autistiske børn har større frekvens af Allergi og maveproblemer.En gluten- og mælkefri kost kan måske hjælpe på adfærd og psykologiske symptomer hos børn med diagnosen autisme.

Der er en sammenhæng mellem lidelsen autisme, eller mere korrekt autisme spektrum forstyrrelse (ASF), og maveproblemer. Forskere har fundet en større andel med maveproblemer og symptomer på allergi blandt autistiske børn end blandt andre jævnaldrende.

Nogle forskere konkluderer derfor, at gluten- og mælkesyreafledte peptider forårsager en immunreaktion hos børn med ASF.

- Forskning viser, at børn med ASF har flere maveproblemer end andre, siger Christine Pennesi, medicinstuderende ved Penn State College of Medicine, der har deltaget i et studie, som for første gang bruger resultater fra forældres indberetninger for at dokumentere effekten af gluten- og mælkefri kost til autistiske børn.

Professor Laura Cousino Klein spurgte sammen med resten af forskerholdet 387 forældre til børn med ASF om børnenes mavesymptomer, fødevareallergi og eventuelle mistanker om fødevareoverfølsomhed, ligesom de spurgte til børnenes reaktion på en gluten- og mælkefri kost. Resultatet, der viste en klar sammenhæng, blev offentliggjort i magasinet Nutritional Neuroscience.

Ifølge Laura Klein er det muligt, at autisme er mere end en neurologisk sygdom, der kan også være en sammenhæng med maveproblemer og immunsystemet.

- Der er en stærk forbindelse mellem immunsystemet og hjernen, siger hun.