Søg på Klog Kost

Røde druer indeholder resveratrol, der ifølge den nye undersøgelse ser ud til at styrke knogletætheden og derfor kan vise sig effektivt i kampen mod knogleskørhed. Det skal dog formentlig så være i form af kosttilskud, da rødvin kun indholder små mængder.

Rødvinsstof styrker knoglerne

Et stof i røde druer styrker knogletætheden og kan være et middel mod knogleskørhed, viser et nyt dansk forsøg fra Aarhus Universitetshospital.

 

Resveratrol er et naturligt stof i bl.a. rødvin og druer, der i den nye undersøgelse offentliggjort i Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism viser sig, at øge knogletæthed i rygmarven hos mænd med metabolisk syndrom.

Resveratrol er en af en gruppe af planteforbindelser kendt som polyfenoler. Ud over rødvin og druer findes resveratrol i nødder. Forbindelsen har anti-inflammatoriske egenskaber og har vist sig at beskytte mod knogletab hos mus og rotter.

De danske forskere satte sig for at undersøge, om resveratrol kan hjælpe mænd med metabolisk syndrom, der er blevet forbundet med en mild form for inflammation, som kan forårsage knogletab.

Metabolisk syndrom er en klynge af risikofaktorer, der øger risikoen for at udvikle hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes. Risikofaktorerne er bl.a. fedt omkring organerne, høje niveauer af fedt i blodet kaldet triglycerider, forhøjet blodtryk, højt fastende blodsukker og for lidt af det gode HDL-kolesterol.

"Vores undersøgelse er den første, der viser, at resveratrol har potentiale som et osteoporose-bekæmpende lægemiddel hos mennesker," siger en af undersøgelsens forfattere, dr. Marie Juul Ørnstrup fra Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Torben Harsløf, Thomas Nordstrøm Kjær, Bente Lomholt Langdahl og Steen Bønløkke Pedersen.

Resveratrol styrker knogledannelse

"Vores resultater tyder på, at forbindelsen stimulerer knogledannende celler i kroppen."

Det tilfældigheds baserede, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede forsøg undersøgte knoglemineraltæthed og tegn på knogledannelse og celleudskifting hos 66 midaldrende mænd med metabolisk syndrom. I en periode på 16 uger, tog mændene enten en 500 miligram dosis af resveratrol, en 75 miligram dosis af forbindelsen eller placebo to gange om dagen.

Den højeste dosis af resveratrol medførte en 2,6 procents stigning i lændehvirvelsøjlens knoglemineraltæthed sammenlignet med mænd, der havde taget placebo. Den medførte også en 16 procents stigning i en markør for knogledannelse i forhold til kontrolgruppen.

"På kun fire måneder på højdosis resveratrol oplevede vi betydelige forbedringer i knoglemineraltætheden i rygsøjlen og forhøjede niveauer af knogledannelses markøren BAP," siger dr. Ørnstrup.

"Det er opmuntrende resultater. Der er behov for yderligere forskning for at vurdere, om en længerevarende behandling også har disse knoglebeskyttende virkninger hos mennesker med risiko for knogleskørhed."