Søg på Klog Kost

Risikoen for kræft i leveren reduceres, jo mere E-vitamin man indtager. Der er dog tilsyneladende en grænse før det går den anden vej.Risikoen for kræft i leveren reduceres, jo mere E-vitamin man indtager. Der er dog tilsyneladende en grænse før det går den anden vej.

Høje doser E-vitamin reducerer kræft-risiko i leveren

Store mængder E-vitamin enten fra kosten eller fra kosttilskud kan reducere risikoen for at få leverkræft.

 

Det viser en analyse af to store kinesiske folkeundersøgelser med over 130.000 deltagere fra Shanghai.

Leverkræft er den tredje hyppigste årsag til kræft-dødelighed i verden, den femte mest almindelige kræftform hos mænd og den syvende mest almindelige hos kvinder. Ca. 85% af leverkræft sker i udviklingslande, 54% alene i Kina.

Nogle få epidemiologiske undersøgelser er tidligere lavet for at undersøge forholdet mellem E-vitamin og leverkræft, men resultaterne har været modsatrettede.

For at undersøge forholdet mellem indtagelsen af E-vitamin og risikoen for leverkræft, analyserede Dr. Wei Zhang fra kræftinstituttet på Shanghai Jiaotong University data fra i alt 132,837 personer i Kina, som deltog i Shanghai Women Health Study (SWHS) fra 1997 til 2000 eller Shanghai Mens Health Study (SMHS) fra 2002-2006. Med hjælp af accepterede mad spørgeskemaer, gennemførte forskerne personlige interviews med deltagerne for at indsamle data om deres kostvaner.

Forskerne sammenlignede risiko for leverkræft blandt deltagere, der havde højt indtag af E-vitamin med deltagere, der havde et lavt indtag.

Analysen omfattede 267 leverkræftpatienter (118 kvinder og 149 mænd), der blev diagnosticeret to år efter undersøgelsesstart og ca. 11 år efter (kvinderne) eller 5,5 år efter (mændene).

Jo mere E-vitamin. jo lavere kræftrisiko

Og hvad enten deltagerne havde et højt indtag af E-vitamin fra kosten eller fra kosttilskud, var det høje indtag forbundet med en lavere risiko for leverkræft.

Denne sammenhæng var konsistent uanset om deltagerne havde haft leversygdom tidligere eller der havde været leverkræft i familien.

- Vi fandt en klar, omvendt risiko i forholdet mellem indtag af E-vitamin og risiko for leverkræft, skriver forfatterne.

- Samlet set er budskabet, at et højt indtag af E-vitamin enten fra kosten eller kosttilskud var relateret til lavere risiko for leverkræft hos midaldrende eller ældre mennesker fra Kina, konstaterer forskerne.

De kommer dog ikke med nogle anbefalinger af hvor meget E-vitamin, man så skal indtage, men i Danmark er mindste-anbefalingen, at man indtager 8-10 mg E-vitamin.

Forskere har tidligere lavet forsøg med E-vitamin for at se om det havde nogen effet på prostatakræft. Et amerikansk forsøg med 35.000 mænd blev stoppet før tid, fordi det viste sig at et højt indtag af E-vitamin medførte en - ganske vist meget lille - forøget risiko for at udvikle prostatakræft. Men den daglige dosis i forsøget var også sat op til hele 400 mg, hvilket er over 25 gange den daglige dosis herhjemme.

I forbindelse med kosttilskud anbefales det maksimalt at indtage 300 mg E-vitamin om dagen, men det tal er meget højere i andre lande f.eks. USA.

Men i forhold til det gennemsnitlige daglige indtag i Danmark på ca. 7 mg, gør det næppe noget at sætte indtaget op.