Søg på Klog Kost

Børn lærer af at få stillet deres nysgerrighed om hvordan sund og usund mad påvirker deres krop .

Sådan kan fem-årige lære at elske sund mad

 

Du skal ikke holde dig tilbage for at forklare dit fem-seks årige barn hvorfor det er vigtigt at spise grøntsager og undgå slik.

Børn er nemlig ifølge en ny undersøgelse, hvor forskere forsøgte at styrke deres viden om ernæring, både i stand til at forstå mere komplicerede sammenhænge og reagere på dem end mange tror.

Psykologerne Sarah Gripshover og Ellen Markman fra Stanford University ville undersøge en hypotese, om at førskolebørn ville være i stand til at forstå en mere konceptuel tilgang til ernæring, på trods af deres unge alder.

"Børn har en naturlig nysgerrighed - de ønsker at forstå hvorfor og hvordan tingene fungerer," forklarer de.

"Selvfølgelig er det nødvendigt at forenkle materialer til unge børn, men oversimplificering frarøver børn muligheden for at lære og fremme deres tænkning."

Gripshover og Markman udviklede fem storybooks for at revidere og uddybe børnenes viden om ernæring, f.eks. forskellene på grøntsager og frugter, fordøjelsen, fødevarekategorier, mikronæringsstoffer og næringsstoffernes funktion som energi for kroppen.

Forskerne lagde bøgerne ind i nogle førskole klasseværelser, hvor børnene kunne se i dem, mens de kunne vælge mellem grøntsager og andre småsnacks i  tre måneder.

Spiste flere grøntsager

Da de blev stillet spørgsmål efter tre måneder var børnene bedre i stand til at forstå, at fødevarer har næringsstoffer, og at forskellige typer af næringsstoffer var vigtige for forskellige kropsfunktioner (selv funktioner, der ikke var nævnt i bøgerne). De var også mere vidende om fordøjelsesprocesserne og forstod for eksempel , at maven nedbryder mad og blod fører næringsstoffer rundt i kroppen.

Forskerne sammenlignede svarene med klasser, der havde fået de sammee valg mellem sancks, men ikke havde bøgerne til rådighed, men mens børnene med madbøgerne forøgede deres indtag af grøntsager i løbet af de tre måneder, spiste de almindelige klassers elever den samme mængde.

Sammenlignet med mere konventionel undervisning i at spise sundt og prøve nye fødevarer, havde børnene i forsøget også mere viden om ernæring og spiste sundere.

"I fremtiden kan det måske være en god ide at kombinere undervisningsmaterialer som vores med et større fokus på adfærdsændringer, der kan sikre at de børnene spiser sundere," siger psykologerne.