Søg på Klog Kost

Kuglepen og papir er to af de bedste slankemidler

Opmærksomheden på dit daglige madforbrug gør at du spiser mere fornuftigt.Skriv ned, hvad du spiser, og du vil helt automatisk slanke dig.

Hvis kvinder kan se sort på hvidt, hvad de har spist, har de langt større chance for at tabe sig, end hvis de ikke notere det ned.

En gruppe forskere har undersøgt kvinders spisevaner, og de fandt ud af, at når kvinder er på kur, er det en af de vigtigste ting for at opnå succes, at de skriver ned, hvad de spiser.

Undersøgelsen omfattede 123 inaktive, overvægtige kvinder, der havde været igennem overgangsalderen. Den foregik i Seattle og blev offentliggjort i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

I løbet af et år var kvinderne på diæt med det mål at tabe sig 10 pct. af kropsvægten. Halvdelen af kvinderne kom samtidig på et motionsprogram. Alle deltagerne skulle dagligt notere ned, hvad de spiste. Hver uge fik de udleveret en ny dagbog af en diætist.

I løbet af undersøgelsen, besvarede kvinderne også en række spørgeskemaer, som skulle afdække deres personlige spisevaner og strategier for at tabe sig. Da året var slut, havde både de kvinder, som kun var på diæt og de kvinder, der både var på diæt og samtidig motionerede, tabt 10 pct. af deres vægt.

Forskerne fandt blandt andet ud af:

  • De kvinder, der konsekvent udfyldte deres mad-dagbog, tabte omkring 3 kg. mere end de kvinder, der ikke gjorde.
  • De kinder, der droppede et måltid, tabte i gennemsnit 4 kg. mindre end dem, der ikke gjorde.
  • De kvinder, der spiste deres frokost på restaurant mindst en gang om ugen, tabte i gennemsnit 2,5 kg. mindre end dem, der sjældnere spiste ude.

Denne undersøgelse er ikke den første, som viser, at en mad-dagbog hjælper et vægttab på vej.

I 2008 viste en anden undersøgelse, at mennesker på diæt der førte mad-dagbog mindst seks dage om ugen tabte sig dobbelt så meget som dem, der kun førte dagbog højst en dag om ugen.

Forskere mener, at årsagen til den markante forskel er, at man bliver opmærksom på al den mad, man spiser i uopmærksomhed. Man opnår større opmærksomhed både på, hvad man spiser og i hvilke mængder. Og det er en god ide at skrive ned umiddelbart efter man har spist.

Andre gode tips er:

  • Det kan være en god ide at skrive ned, hvad du foretog dig mens du spiste og hvad maden fik dig til at føle.
  • Du kan også notere, hvor sulten du var, da du spiste. Og hvad du så spiste.
  • Vær ærlig. At skrive mad-dagbog gavner intet, hvis du kun noterer ned, når du er rigtig sund og madmæssig ’artig’. Noter både din smuttere og dine sejre.