Skip to main content
logo for klog kost

Østers kan sikre dig et længere liv

Østers har et meget højt indhold af zink, som ældre har svært ved at omsætte og som derfor er endnu vigtigere med alderen.Østers står højt på listen over mad, der - i folks bevidsthed - kan øge sexlysten. Men de slimede skaldyr bør også stå højt på listen hvis du vil undgå risiko for kræft, hjertekarsygdom og andre helbredsproblemer.