Søg på Klog Kost

Tre glas mælk om dagen fordobler dødeligheden hos kvinder og forøger også risikoen for hoftebrud, viser den svenske undersøgelse.

Kvinders dødelighed fordobles af for meget mælk

Forskerne tog i deres beregninger højde for en bred vifte af risici som bl.a. alder, rygestatus, body mass index, højde, uddannelsesniveau, tilskud med calcium og D-vitamin, brug af kortison og fysisk aktivitet.

Yderligere analyse, hvor de justerede for næringsstoffer, der er forbundet med knogleskørhed eller risiko for fraktur, fandt forskerne en endnu stærkere sammenhæng mellem høj mælkeindtagelse og deres resultater. De fandt også en sammenhæng mellem høj mælkeindtagelse og oxidativt stress og inflammation.

Gælder ikke yoghurt og ost

til gengæld fandt forfatterne ingen lignende sammenhæng mellem fermenterede mejeriprodukter, herunder yoghurt og ost og hverken dødelighed eller knoglebrud.

Forskerne har ikke skelnet mellem kolesterolniveauet i skummetmælk og sødmælk, men opgjort alt forbrug under et.

"En potentiel kandidat til de afvigende resultater for forskellige typer af mejeriprodukter er D-galactose indhold," skriver forskerne.

"Indtaget af D-galactose fra ikke-fermenteret mælk er betydeligt højere end fra andre fødevarer, herunder ost og syrnede mælkeprodukter," skriver forskerne, der henviser til dyreforsøg, der har tilknyttet D-galactose med for tidlig ældning.

"Vores resultater kan stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af anbefalinger om at drikke store mængder mælk for at forebygge knogleskørhed. Resultaterne skal dog tolkes med forsigtighed, da det kun er et observationsstudie," konkluderer de.

I en ledsagende redaktionel artikel skriver C. Mary Schooling, der er professor i epidemiologi ved Hunter College i New York, at dr. Michaelsson og kolleger "påpeger en fascinerende mulighed for at mælk er skadelig," men hun også opfordrer til forsigtighed i fortolkningen af resultaterne.

  • 1
  • 2