Titel
Du kan miste hukommelsen af for mange proteiner